Eurocamp – tábor jako každý jiný?

Nabídka na léto 2024 – 19. ročník

EVROPSKÝ ROZMĚR

Ve sjednocené Evropě se každá země prezentuje tím nejlepším, co má, a my Češi se také hrdě hlásíme k evropanství. Ovšem nezapomínejme ani na osobité projevy vlastní kulturní tradice, kam patří vedle řady jiných v zahraničí oceňovaných oblastí právě tábory pro děti. Česká republika na rozdíl od obvyklé spotřební formy rekreačního vyžití dává často těmto službám širší, humanitně pojatý rozměr právě svým zaměřením na tak ušlechtilou oblast, jakou je smysluplné využití volného času dětí v pestrém a účelném programu prázdninových táborů. V Evropské unii je stále větší důraz kladen na schopnost nacházení společného jazyka v řešení nejrůznějších otázek, které se dotýkají každého z nás. Východiskem je vést mladé lidi nejen ke vzájemné toleranci, ale také k nezištnému kamarádství a v neposlední řadě k vzájemnému poznávání, které je předpokladem k tomu, abychom v Evropě správně interpretovali hodnoty, které nás spojují. A tak se v roce 2006 zrodil nový program našich táborů – EUROCAMP, který je zaměřen na utváření přátelských vztahů mezi mládeží, rozvíjení komunikačních dovedností, sportovně rekreační vyžití a upevňování hodnotových měřítek.

CO NABÍZÍ EUROCAMP

Náš tábor, který najdete v malebném jihočeském údolí mezi městy Tábor a Bechyně, je otevřený dětem z různých zemí, protože odstraňuje jazykovou bariéru paralelním užíváním českého jazyka s angličtinou – dnes již běžným mezinárodním dorozumívacím prostředkem. Spolu s českými vedoucími jsou děti v nepřetržitém kontaktu s rodilými mluvčími, s nimiž mluví celý den anglicky. Každý oddíl má společně na starosti dvojice vedoucích, z nichž jeden je cizinec, jehož rodnou řečí je angličtina, a druhý Čech. Vzájemná komunikace je možná jak v angličtině, tak za pomoci tlumočení vedoucích či jazykově zdatnějších kamarádů. Tábor má nejen klasický program plný her a soutěží, ale děti jsou současně v nepřetržitém kontaktu s cizím jazykem. Na druhou stranu se nejedná o intenzivní jazykový kurz, kde mohou být děti pod nepříjemným tlakem nutnosti stále angličtinu používat, ale každý si u nás podle svých schopností bezděčně zvolí svůj optimální poměr mezi pasivním vnímáním jazyka a jeho aktivním užíváním.

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO DĚTI

Výhoda ve zdokonalení komunikačních dovedností je zřejmá. Metoda nenuceného zapojení do konverzace včetně nepřetržitého kontaktu s cizojazyčným prostředím má úspěch i u těch dětí, které ještě nejsou jazykově příliš zdatné, příliš nadané, nebo které si nevěří a stydí se samostatně navázat rozhovor s cizincem. Pozornost si však zaslouží ještě jiný aspekt. Jsou-li pohromadě děti z různých zemí, rozvíjejí se nejen jazykové znalosti, ale též schopnost orientace v multikulturním prostředí, což je pro generaci vyrůstající v prostředí formující se jednotné Evropy obzvlášť významné. Náš tábor si také klade za cíl podpořit a rozvíjet hodnotové postoje dětí, k čemuž vzájemné kontakty účastníků z různých národností jednoznačně přispívají. Nezastupitelné místo má takový kontakt i v konfrontaci s xenofobií, nacionálně či dokonce rasově motivovanými předsudky a s intolerancí.

Chtěli bychom, aby tábor dětem přinášel víc než zdravý pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, totiž aby jim vedle zdokonalení v anglickém jazyce pomohl stát se zdvořilými a ohleduplnými lidmi s širokým rozhledem. Přispíváme tak současně k naplnění cíle stanoveného EU, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. Cílem jazykového vzdělávání dětí a mládeže v České republice je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva. V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz především na zvyšování komunikativní úrovně, tedy schopnosti v cizím jazyce účinně komunikovat o běžných tématech, navazovat společenské a osobní vztahy a naučit se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí. Věříme, že EUROCAMP představuje ideální prostředek, jímž lze jazykové vzdělávání doplnit v mimoškolních aktivitách dětí.

PROČ JIŽNÍ ČECHY

Víme, že děti je třeba zaujmout střídáním různých aktivit, aby se nejen nenudily, ale současně aby neustále a jakoby mimoděk akceptovaly podstatnou část programu, což je v našem případě rozšíření jazykových dovedností. Pestrý táborový program je zárukou toho, že si děti záhy na všudypřítomnou angličtinu zvyknou. Vynikajícím činitelem, který k dosažení takového cíle pomáhá, je atraktivní prostředí, v němž tábor probíhá. Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka. Nedaleko dvou z nich, zhruba uprostřed mezi Táborem a Bechyní, se nachází právě náš areál. V blízkém okolí nás okouzlí tajemné zříceniny, jeskyně nebo vzácná národní technická památka – empírový řetězový most, který takřka na dohled od našeho areálu přetíná řeku Lužnici. Právě tuto známou, klidnou řeku využíváme nejen ke koupání, ale také k plavbě na loďkách či raftech. Vedle toho je areál bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, volejbal i na stolní tenis a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově. Stravují se pětkrát denně v prostorné jídelně s kamenným krbem. Samozřejmostí je moderní sociální zařízení s teplou vodou, které po nedávné rekonstrukci nabízí vysoký standard. Umístění areálu v krásném a nerušeném prostředí uprostřed lesů je pro konání jazykového tábora ideální.
Spojte se s námi

S NÁMI MÁTE JISTOTU

19. ročník EUROCAMPu navazuje na již 30 let úspěšně probíhající letní dobrodružné tábory s angličtinou SUMMER TIME – detskytabor.cz a rovněž na velmi populární kurzy anglického jazyka ENGLISH 4 YOU – englishcamp.cz, které rozšiřuje o nové myšlenky a přístupy. Množství kladných ohlasů na naše tábory (reference si můžete přečíst zde) svědčí o tom, že se u nás dětem líbí a že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat jak je, tak jejich rodiče. Přijměte proto naše pozvání na TEN DAYS IN THE WILD WEST, jak jsme nazvali letošní celotáborovou hru. Nenechte si ujít léto 2024 s moderním přístupem k angličtině. Vítejte na jazykovém táboře nového typu! Welcome to EUROCAMP – YOUR SUMMER ENGLISH HOLIDAYS!

Více o táboře

VĚK, TERMÍN A CENY

Tábor je vhodný pro děti od 7 do 16 let, které jsou alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka. Pro specifický účel tábora EUROCAMP nestačí týdenní pobyt jako na intenzivním jazykovém kurzu, na druhou stranu dva týdny v multikulturním prostředí by na mnohé, zvláště mladší děti mohly klást zbytečně vysokou zátěž. Proto pořádáme turnusy desetidenní, které letos proběhnou v následujících termínech:

Pro rezervaci klikněte na termín

Turnus Termín Cena
I. Od 2. července do 11. července 2024 7 490 Kč
II. Od 11. července do 20. července 2024 7 490 Kč
III. Od 20. července do 29. července 2024 7 490 Kč
IV. Od 1. srpna do 10. srpna 2024 7 490 Kč
V. Od 10. srpna do 19. srpna 2024 7 490 Kč
VI. Od 19. srpna do 28. srpna 2024 7 490 Kč
Program tábora

Rezervovat