Program tábora 2022

Pestrý program

Základem táborového programu je důraz na jeho pestrost. Denní režim je pochopitelně pravidelný, ale konkrétní náplň táborových her se každodenně liší, aby byl vyvážený poměr mezi pohybovou složkou a intelektuálními dovednostmi, mezi činností akční a tvůrčí, mezi sportováním a odpočinkem, mezi soutěžením a zdokonalováním v angličtině. Rozhodně však neponecháváme dětem naprostou volnost, protože ze zkušeností víme, že liberálního přístupu děti zpravidla využijí jen k bezcílnému a neúčelnému lenošení, které i je samotné v konečném důsledku nudí. Nejdůležitější aspekt našeho přístupu spočívá v tom, že se děti učí anglicky, aniž si to bezprostředně uvědomují.

Celotáborová hra

Ústředním pojítkem tábora je celotáborová hra, která má letos název TEN DAYS IN ALASKA. Účastníci našich táborů si již zvykli na to, že se každoročně pohybujeme na půdě jedné z anglicky mluvících zemí či měst a poznáváme její reálie. Poté, co jsme byli v Anglii, Austrálii, Hollywoodu, ve Skotsku, New Yorku, v asijské části bývalého britského impéria, v Londýně, projeli celé USA, s tasmánským čertem se podívali do jeho domoviny i na Nový Zéland, Irové nás pozvali na svůj Smaragdový ostrov, v sedlech kovbojů vyrazili na širé pláně Texasu, zdravili se havajským slovem „Aloha“, obdivovali zašlou slávu Route 66, naučili jsme se dvanáct figur skotských tanců a zažili období zlaté horečky v Kalifornii, letos podrobně prozkoumáme nejsevernější a největší stát Spojených států amerických. Vydáme se na ALJAŠKU! A protože ji od zbytku americké federace odděluje celá Kanada, lze tam zažít naprosto odlišnou atmosféru a najít zcela unikátní krajinu. Aljaška je krajem lovců kožešin, Indiánů a Eskymáků. Je to také kraj, v němž je silniční síť tak řídká a příroda tak drsná, že je běžné dopravovat se psím spřežením, lodí nebo soukromým letadlem. Ne náhodou pochází název státu Aljaška ze slova „Alyeska“, které v jazyku původních obyvatel Aleutů znamená „Velká země“. Prvními obyvateli Aljašky byli však zřejmě již lidé z doby ledové. Ti na Aljašku vstoupili přes pevninský most, který díky poklesu hladin světových oceánů spojoval Asii a Severní Ameriku. Dnes jsou oba kontinenty odděleny Beringovým průlivem. Součástí Spojených států se Aljaška stala v roce 1867, kdy ji americká vláda odkoupila od Ruska za 7, 2 milionů dolarů. Ač se to tehdy nezdálo, byl to mimořádně výhodný obchod. Avšak spousta Američanů tehdy obchod nechápala, ptali se: „Proč tolik peněz za jednu obří ledničku?“
Jedním ze zajímavých důvodů, kvůli čemu Rusko Aljašku prodalo, byl i krach projektu výstavby telegrafní soustavy, která vedla z Kalifornie, přes Beringovu úžinu do Moskvy, kde se měla napojit na celoevropskou síť. Získáním Aljašky se Američanům otevřel přístup k obrovským přírodním zdrojům – nerostné bohatství, možnosti rybolovu, rozsáhlé lesy, kožešiny. Na Aljašce byla brzy objevena velká naleziště zlata, převážně okolo řek Yukon a Klondike. Díky následné zlaté horečce se Aljašce také někdy přezdívá Eldorádo Severu. Významným pro obchod se stal lov lososů a velryb. S objevy nalezišť ropy se rozvíjel průmysl. Za působení prezidenta Eisenhowera byla v roce 1959 Aljaška přijata za 49. stát USA, jako první stát, který přímo nesousedí s ostatními americkými státy. Hlavním městem Aljašky, do kterého se lze dostat jen lodí nebo letadlem, je Juneau, ale úplně největší je Anchorage. Je běžné, že jednotlivé usedlosti mimo města jsou od sebe vzdáleny i stovky kilometrů. Drtivá většina území Aljašky je totiž divoká příroda, která je dozajista jejím největším bohatstvím. Aljaška vyniká počtem přírodních rezervací a národních parků, které mají za úkol ochraňovat její jedinečnou a nedotčenou přírodu. Jedním z nejnavštěvovanějších národních parků je Denali, jehož součástí je i hora Mount McKinley, jenž je nejvyšší horou Severní Ameriky. Je 6194 metrů vysoká a dnes je nazývána rovněž Denali, což v místním indiánském jazyce skupiny Athapascan znamená „The Great One“, neboli Veliká. Kromě výhledů na zasněžené hory můžeme na planinách pozorovat soby a pokud budeme mít štěstí, zahlédneme vlky a medvědy baribaly či grizzly. Nejvýznamnější z ptáků je zde orel bělohlavý, který je státním symbolem Spojených států amerických. Horský pás pokrývají rozsáhlé pevninské ledovce, jejichž splazy dosahují až ke hladině moře.

Aljaška má i naprosto unikátní pobřeží, které je velmi členité a lze zde spatřit devět různých druhů velryb a velmi inteligentní sviňuchy, podobající se delfínům. Ač se vše zdá velmi romantické, zdejší příroda umí být dost krutá a snadno zaskočí toho, kdo není připravený. Zima v této oblasti trvá celých 9 měsíců, z toho 2 měsíce panuje polární noc. V létě je pak dlouhé 3 měsíce polární den. Dnes už neláká na drsný sever masy lidí vidina žlutého kovu, ale potkáme zde tisíce cestovatelů z celého světa, kteří se vydávají po stopách starých dobrodružných časů. Díky těmto turistům vlastně Zlatá horečka nikdy neskončila. A nejvíce láká pověstný Chilkootský průsmyk, místo, kde před sto lety hledači zlata nejvíce trpěli. Aljaška je určitě také místo, které v každém trampovi vyvolá zájem zúčastnit se putování do tohoto kraje opředeného romantikou. Je to skutečně místo, kde stále ještě žije mnoho zvěře, příroda je do velké míry zachovalá a je více než pravděpodobné, že na některých místech stane návštěvník jako první. Tedy vzhůru „Na sever do budoucnosti“, tak jak nás nabádá oficiální motto státu Aljaška – „North to the Future“. Aljaška čeká, až nás uvítá, stejně jako všechny dobrodruhy dříve! Kdo se s námi vydá, určitě nebude litovat, vždyť vedle tradičních táborových her a soutěží se u nás každoročně hrají i zcela neznámé, aby si každý přišel na své, přičemž na realizaci her se společně podílejí angličtí lektoři s českými vedoucími. Smyslem her je mimo jiné nenápadně podpořit rozvíjení jazykových dovedností, bezprostřednost vyjadřování a osvojení kompetencí, které děti využijí jak v konverzaci na případných výletech do zahraničí, tak časem třeba i u maturity z angličtiny.

Denní program

Jako na každý jiný tábor patří i na EUROCAMP outdoorové oblečení, plavky, pálka na ping-pong, kytara k táboráku, třpytky na diskotéku – to vše u nás děti v průběhu jednotlivých dní určitě využijí. Každý den se ráno společně nasnídáme a vyrazíme se svými anglickými a českými vedoucími na dopolední část programu. Hned po snídani se zpravidla věnujeme seznámení s etapou dne, kdy se poutavou formou naučíme potřebná slovíčka a reálie. Protože klademe důraz na vyváženost psychických a fyzických aktivit, tak zároveň během dopoledne hodně sportujeme a hrajeme nejrůznější hry, při kterých určitě nechybí komunikace v angličtině. O poledním klidu si odpočineme ve stínu svých chat, nebo třeba u promítání oblíbených filmů. Po nástupu, kde se dozvíme vše potřebné k celotáborové hře, to vše začne – odpoledne plné dobrodružství v severské divočině. Vypravíme se na drsnou ALJAŠKU, kde nás čeká nepřeberné množství zážitků. Krajina, řeky, a dokonce i mraky tam mají zvláštní tvar a neopakovatelnou atmosféru. Zkusíme na vlastní kůži rýžování zlata i projížďku se psím spřežením. A co teprve nevšední Eskymácké olympijské hry, kdy budeme muset zvládnout jízdu na divokém sobu, lov ryb pod ledem nebo zkrotit rozzuřené tuleně! V závěru dne celou etapu náležitě zhodnotíme a po večeři nás čeká třeba diskotéka, velkoplošné promítání nebo táborák. Děti si toho od nás pokaždé mnoho odvážejí – nové dovednosti a kupu krásných vzpomínek, které samy o sobě stojí za to, aby každý náš dvojjazyčný tábor vyzkoušel.

Jak se přihlásit

Rezervovat